من بی گناهم...

 

 

 

در خلوت کوچه هایم

باد می آید

اینجا من هستم ؛

دلم تنگ نیست....

تنها منتظر بارانم

تا قطره هایش بهانه ایی باشند

برای نم ناک بودن لحظه هایم

و اثباتی

بر بی گناهی چشمانم!

/ 2 نظر / 37 بازدید
فریاد

بسیار عکس زیبایی و شعری زیباتر.

زهرا

همیشه چشمای آدما بی گناهم نیست....گاهی تقصیره خودته....