نگاه...

سایه تاریک و سنگین نگاهی که پنهانی دنبالم می کند

آزارم می دهد

می ترسم نگاه تو باشد ...

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
مریم

سلااااااااااااااااام......[گل] ببینم من حتماباید هرسری بیام جیغو داد کنم که آییییییییییییی من بهروز کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خویه سر بزن شاید بروز کرده بودم.........تازه قالبمم عوض کردم......بیا نظر بده بگو چطوره؟؟؟؟[گریه][زبان][بوسه][گریه]

رزا

واقعا چرا ادم همیشه حس میکنه اون کسی که یه زمانی باهاش بوده همیشه نگاش مینه